• Dansk
  • English

Forhandlingsteknik I

Vi forhandler hver dag og hele tiden med vores omgivelser hvad enten det er på arbejde eller privat. Forhandling er en basal og uomgængelig bestanddel af at samarbejde og indgå gensidigt fordelagtige aftaler med sine leverandører, kunder, medarbejdere og kolleger.

Der er ofte utrolig mange ting på spil i forhandling, hvor følelserne og vores forestillinger om det uvisse spiller os et pus. Derfor er vores intuitive tilgang til forhandling ikke altid en god idé.

Kurset giver mulighed for at skabe en systematiseret forhandlingsmetode og udvikle egene forhandlingsevner.