• Dansk
  • English

Filmskolens Efteruddannelse er under omlægning

Filmskolens Efteruddannelse er under omlægning
Filmskolens hidtidige efteruddannelsesaktiviteter har igennem årene haft stor indflydelse og betydning i forhold til opkvalificeringen af film- og mediebranchen herhjemme.
I forbindelse med en række forandringer på Filmskolen skal efteruddannelsesaktiviteterne også gentænkes. Dette forventer Filmskolen vil ske, når der er ansat en ny rektor på Filmskolen i løbet af 2020.

I 2020 vil skolens efteruddannelsesaktivitet derfor ligge på et lavere niveau end i de seneste år. Årets udbud af kurser og seminarer vil fremgå løbende af Filmskolens hjemmeside.