• Dansk
  • English

Niels Jensens noter til filmhistoriske nedslag 3

Russiske film fra 1920'erne

Den russiske revolution i 1917 optog Niels Jensen meget. Den satte sammen med 1. Verdenskrig definitivt punktum for ’den gamle verden’, og det efterfølgende Sovjetunionen og Den kolde krig påvirkede i høj grad den tid, som han levede og virkede i. Derfor er der i denne bog en grundig gennemgang af revolutionens faser og aktører.
Men den blodige revolutionstid var også en rig periode for filmkunsten med både teoretisk gods og markante filmværker. Og det historiske afsnit er naturligvis tænkt som en nødvendig forudsætning for forståelse af filmene. Her er det påfaldende, at Niels Jensen nærmest springer periodens absolutte hovedværk, Eisensteins Panserkrydseren Potemkin (1925) over, men til gengæld er der en grundig gennemgang af samme instruktørs Strejke (1925). Og under en ligeledes grundig gennemgang af Pudovkins Sankt Petersborgs sidste dage (1927) nævnes det berømte Kuleshov-eksperiment og montageteorien.
Der trækkes hurtige linjer frem til Arthur Penn og Sam Peckinpah, og Dovzienkos Jord (1930) beskrives, før Dziga Vertovs mesterværk Manden med kameraet (1929) vitalt besynges. Og i koret placerer Niels Jensen naturligt Walt Whitmans digt Sangen om mig selv!