• Dansk
  • English

FILMSKOLEN UDVIKLER NYE EFTERUDDANNELSESTILBUD

Den Danske Filmskole varetager efteruddannelse af professionelle film- og tv-folk. Det sker typisk i form af korte kurser, internationale seminarer og andre events.

Filmskolen er nu i færd med at omlægge aktiviteterne, så de i højere grad bliver integreret i resten af Filmskolens vidensmiljø. Derfor vil du i fremtiden kunne deltage i konferencer og seminarer med udgangspunkt i Filmskolens nye fem hovedfagområder: Fortælling – Iscenesættelse – Billede, Lyd, Montage – Æstetik – Ledelse og Kulturelt Entreprenørskab.


Målet er at den nye viden, som skabes på Filmskolen, i højere grad end nu kan blive til glæde for film- og tv-branchen og andre relevante kreative sektorer. De første seminarer er allerede under planlægning til forårssemestret 2020.

Derudover planlægger Filmskolen at udvikle egentlig videreuddannelse i form af diplom- og masteruddannelser rettet specielt mod professionelle fra branchen, så de får mulighed for at opkvalificere deres kompetencer i takt med, at branchens kunstneriske, økonomiske og tekniske vilkår udvikler sig.


Som optakt til dette vil Filmskolen gennemføre en behovsundersøgelse blandt nuværende og kommende interessenter, fx faglige organisationer, produktionsselskaber og TV-stationer m.fl.


Filmskolens hidtidige efteruddannelsesaktiviteter har igennem årene haft stor indflydelse og betydning i forhold til opkvalificeringen af film- og mediebranchen herhjemme. Men de senere år har der været en vigende interesse og mindre økonomisk grundlag for kurserne i takt med, at der mange steder er opstået et stort udbud af kortere kurser og seminarer med samme eller konkurrerende indhold, og som henvender sig til samme målgruppe.

Derfor har Filmskolen nu valgt at fokusere og målrette sine tilbud mod de områder, hvor skolen har sin særlige ekspertise.


Mens vi udvikler vores nye tilbud i nær dialog med branchen, fortsætter vi med kurser og seminarer om end på et noget lavere blus.


Vi vil løbende udsende information om kurser, seminarer og andre events.

Spørgsmål kan rettes til Filmskolens kommunikationsansvarlige, Nikolaj Mangurten Rubin, på nmr@filmskolen.dk

Filmskolen