• Dansk
  • English

Episodeforfatter kursus ved Nikolaj Scherfig og Adam August

Kurset vil bestå af fire workshops på hver tre dage i løbet af februar- maj 2019.

Kurset vil være en introduktion til det at være episodeforfatter på tv-serier. Kurset vil både have en teoretisk indføring i tv-serie dramaturgi og en mere praktisk beskrivelse af funktionen som episodeforfatter. Der vil desuden være praktiske øvelser med både at skrive episodemanus ud fra et fast treatmentforlæg, samt hvordan arbejdet tilrettelægges i et forfatterrum, set fra både episode- og hovedforfatterens synsvinkel.  Ud over de faste lærere, Nikolaj Scherfig og Adam August, vil der være tilknyttet en række gæstelærere, der både har arbejdet som episode- og hovedforfattere på de sidste års mange danske tv-serier. Imellem de fire workshops forventes det at kursusdeltagerne skriver en række fastanlagte manusopgaver.

Kurset henvender sig til manusforfattere og andre skrivende, der gerne vil prøve sig af i forhold til det at være episodeforfatter på tv-serier.

Workshop 1
fredag d.22 – søndag d.24 februar

Workshop 2
fredag d.8 – søndag d.10 marts

Workshop 3
fredag d.29 – søndag d.31 marts

Workshop 4
fredag d.3 - søndag d.5 maj

Nikolaj Scherfig
Manuskriptforfatter. Har været med til at udvikle og skrive Taxa,
Rejseholdet, Broen I-IIII,
samt været hovedforfatter på Jesus & Josefine, Heartless og Den Anden Verden.
Har derudover skrevet spillefilm som Ørnens Øje og Oskar og Josefine.
Har derudover arbejdet som filmkonsulent på DFI 2003-2006.


Adam August
Manuskriptforfatter. Har været med til at skrive og udvikle Underverden, Bedrag III til DR, Valhalla, Erobreren HBO (pre), Familiesag DR(pre), Tørst(pre).

Courses