• Dansk
  • English

Regler for tilmelding

Tilmeldinger

Vi modtager mange tilmeldinger til vore kurser og kan derfor ikke garantere, at der altid er plads på det eller de kurser, der søges om deltagelse på.

Når vi optager kursister sker det ud fra følgende kriterier: Fagligt niveau og holdsammensætning.

Søger du om deltagelse på et kursus gennem jobcenter, kommune eller anden aktør, læs venligst informationer på Kulturministeriets hjemmeside om tilmelding og takstkatalog her; Kulturpolitik - Uddannelse, folkeoplysning og folkehøjskoler - Uddannelse - Takstkatalog.


Afmelding

Afmelding skal ske skriftligt til: efteruddannelsen@filmskolen.dk.

Efter modtagelse af e-mail fra efteruddannelsen om optagelse på kurset kan du afmelde dig uden beregning i efterfølgende 3 dage. Melder du afbud efter 3 dage fra modtagelse af e-mail om optagelse opkræves 50% af kursusafgiften, såfremt vi ikke kan erstatte din plads på kurset. Ved afmelding senere end 3 hverdage før kursusstart opkræves den fulde deltagerbetaling.

Ved sygdom refunderes deltagergebyret ved forevisning af lægeerklæring.

Betaling

Når vi har modtaget din indbetaling, vil du automatisk få tilsendt en kvittering. Hvis dit firmanavn skal fremgå af kvitteringen, skal du venligst angive dette ved tilmelding og indbetaling.

Er I flere der deltager fra samme firma, udsteder vi efter anmodning gerne en faktura.
Oplys da venligst CVR, firmanavn, e-mail og adresse og send det til efteruddannelsens mail: efteruddannelsen@filmskolen.dk.

Har du spørgsmål kontakt os venligst på mail: efteruddannelsen@filmskolen.dk eller på tlf: 41 71 88 93.