• Dansk
  • English

News

Forhandlingsteknik I

Vi forhandler hver dag og hele tiden med vores omgivelser hvad enten det er på arbejde eller privat. Forhandling er en basal og uomgængelig bestanddel af at samarbejde og indgå gensidigt fordelagtige aftaler med sine leverandører, kunder, medarbejdere og kolleger.

Der er ofte utrolig mange ting på spil i forhandling, hvor følelserne og vores forestillinger om det uvisse spiller os et pus. Derfor er vores intuitive tilgang til forhandling ikke altid en god idé.

Kurset giver mulighed for at skabe en systematiseret forhandlingsmetode og udvikle egene forhandlingsevner.

Grundlæggende Dramaturgi og Fortælleteknik

Kurset strækker sig over 3 dage og veksler mellem gennemsyn af film og foredrag i plenum, samt skriveøvelser og efterfølgende evaluering i grupper.

Kurset tager udgangspunkt i det praktiske arbejde med at fortælle historier på film og tv, og er altså ikke et analytisk kursus.

2 day seminar with international known Script Consultant, Screenwriting coach and Keynote Speaker - Linda Seger


The Post Graduate Department is proud to presents this 2 day seminar S with internationally well known Linda Seger. On the seminar Linda Seger will address a number of themes and issues concerning screenwriting.

Please read more about the details and sign up here: 2 day seminar with international known Script Consultant, Screenwriting coach and Keynote Speaker - Linda Seger

LOGLINE, SYNOPSIS, DEMO and… PITCH! How to tell your story for successful fundraising

With internationally renowned speaker and story consultant Fernanda Rossi we have organized a 1-day seminar and a 1-day clinic by appointment.

Saturday, 1st June, 9 – 4, seminar

Pitch, logline, synopsis and demo! They can be a money-making combo for your documentary film or the cause of every rejection letter you’ll ever get. Learn how to best represent your story verbally, in writing and with audiovisual material for successful fundraising with international renowned author, speaker and story consultant Fernanda Rossi.

The Workshop will cover:
●Key elements of a pitch, proposal and demo
●Opening and closing techniques for pitching, proposals and trailers
●Different lengths of demos and what they are for
●Analysis of before/after cases studies
●View successful synopsis and fundraising samples

 

Sunday, 2nd June, Clinic by appointment

Approx. 16 participants of the seminar will have the chance for some more personal time to discuss your project with Fernanda Rossi by signing up for 1-hour small group clinics. (Groups of 2-4).

Please read more and apply here:

LOGLINE, SYNOPSIS, DEMO and… PITCH! How to tell your story for successful fundraising

 

 

 

Dokumentartræf

De danske dokumentarfilm har aldrig høstet større anerkendelse, end de gør i disse år. Det sker samtidig med, at de fleste producenter og instruktører kæmper for overhovedet at kunne leve af deres arbejde. Gennem de senere år er der opstået nye selskaber og forretningsmodeller. Hvad betyder de for den stærke fortælling? Hvad betyder de for talentudviklingen? Hvad vil de nye selskabstyper betyde for producent og instruktør?

Fredag d. 19. april 2013 inviterer Anders Riis-Hansen en række betydningsfulde repræsentanter fra branchens forskellige selskabsmodeller til debat.

Program for dagen:
16.00-16.30: Ankomst og registrering

16.30-16.45: Velkommen v/ Anders Riis-Hansen

16.45-17.25: Produktionsselskabet, hvor instruktørejerskabet er den bærende drivkraft
Phie Ambo og Eva Mulvad, Danish Documentary Production

17.25-18.00: Produktionsselskaber, der er drevet og ejet af én og samme person
Anja Dalhoff, Danish Doc og Jakob Gottschau, Express TV-produktion

18.00-18.30: Pause. Vi serverer en lille snack, og der kan købes øl og vand

18.30-19.05: Produktionsselskaber, der producerer dokumentar, men som lever af TV
Mette Heide, Plus Pitcures og Thomas Heurlin, Koncern Film og TV

19.05-19.40: Produktionsselskaber, der kun laver den store enkeltstående dokumentarfortælling
Lise Lense-Møller, Magic Hour Films og Signe Byrge Sørensen, Final Cut for Real

19.40-20.00 Spørgsmål fra salen

20.00-22.00 Kollegialt samvær og mingling. Vi serverer hjemmelavede flæskestegssandwich og der er mulighed for at købe øl og vand.
Arrangementet er støttet af Det Danske Filminstitut, Producentforeningen og Danske Filminstruktører.

Arrangementet foregår i Den Danske Filmskoles biograf.

Tilmeld dig under selve arrangementet du finder i oversigten over kurser.