• Dansk
  • English

Filmskolens efteruddannelse - under omlægning

Den Danske Filmskole varetager også efteruddannelse af professionelle film- og tv-folk. Det sker typisk i form af korte kurser, internationale seminarer og andre events.

Filmskolens hidtidige efteruddannelsesaktiviteter har igennem årene haft stor indflydelse og betydning i forhold til opkvalificeringen af film- og mediebranchen herhjemme.

I forbindelse med en række forandringer på FIlmskolen skal efteruddannelsesaktiviteterne også gentænkes. Dette forventer Filmskolen vil ske, når der er ansat en ny rektor på Filmskolen i løbet af 2020.
I 2020 vil skolens efteruddannelsesaktivitet ligge på et lavere niveau end i de seneste år. Årets udbud af kurser og seminarer vil fremgå af efteruddannelsens hjemmeside løbende

Filmskolens efteruddannelse - under omlægning