• Dansk
  • English

Det personlige billedsprog

Tv-journalister, filminstruktører og fotografer

Kurset fokuserer på den enkeltes fortællers individuelle billedsprog, og undersøger hvordan den enkelte fortællers personlighed, egne metoder og særlige baggrunde kan tilbyde unikke måder at udtrykke sig på med billedet, lyset, rummet og karaktertegningen

Kurset henvender sig til tv-journalister, filminstruktører og fotografer, der selv arbejder med film/tv-kameraet og til redaktører og klippere, der enten arbejder med redaktioner eller alene med film og tv, undersøgende journalistik, dokumentarisme, nyheder og andre former for filmiske og tv-rettede udtryk.


Lotte Mik-Meyer og Arne Bro har i 15 år undervist filminstruktører og tv-journalister her og i udlandet, med fokus på den enkelte fortællers unikke opfattelse og særlige bevægelses- og udtryksmåder. Deres arbejdsform baseres på korte, daglige øvelser med kameraet, blandet med analyser og drøftelser af de personlige motiver og interessefelter, som den enkeltes billedsprog præges af.


Lotte Mik-Meyer er dokumentarfilminstruktør og cand.scient. pol., tidligere leder af kvalitets-diskussio¬nen internt i DR og med en række dokumentarfilm om æstetiske og politiske problemstillinger bag sig. Hun har undervist sammen med Arne Bro i Sydafrika, Vietnam, Holland, Slovenien og Danmark.


Arne Bro er oprindeligt dokumentarfilminstruktør, nu prorektor for Filmskolen og leder af Filmskolens Dokumentar- og TV-Uddannelse, som han etablerede i 1992. Han har en række dokumentarfilm bag sig om sociale, pædagogiske og teologiske spørgsmål, og har undervist i Danmark og en lang række lande, altid med fokus på den enkeltes personlige filmsprog.


Kurset har samme struktur og form, som kurset Filmisk Fortælleform og henvender sig derfor alene til professionelle fra film- og tv-branchen, der ikke tidligere har deltaget i dette kursus.

Der må påregnes sene undervisningstimer og hjemmeopgaver om aftenen.

Courses