• Dansk
  • English

Brain Works – en opdagelsesrejse i mennesket

Et 2-dages kursus

Vi skal helt ind i sindet og menneskehjernen for at få bedre greb om både os selv og de andre.

Kurset fokuserer på at give deltagerne viden om hjernen som nøgle til en dybere forståelse af vores psyke og adfærd, både i bred forstand men også med meget konkrete nedslag. Du vil få en ny og radikal selvindsigt, som du kan bruge til at guide og forbedre din personlige kreative proces, men som også kan sættes i spil i forhold til karakteropbygning.

Kurset udbydes i samarbejde med Nordisk Film Fonden og er udviklet som resultat fra Nordisk Film Fondens signaturprojekt ISBJØRNENS FORFATTER CAMP.

Ledetråden gennem hele kurset er den grundlæggende erkendelse; Du er din hjerne. Vi løfter motorhjelmen og kigger nærmere på mekanikken for at forstå de indbyggede tendenser og automatiske reaktioner, som vi ofte slet ikke lægger mærke til. Indsigt i hjernens behandling af følelser og rationalitet bliver indgang til kunne genkende egne tanke- og adfærdsmønstre, se kritisk på dem og forme dem bevidst. Der bliver blandt andet vægt på i højere grad at kunne styre opmærksomheden, regulere følelserne og kontrollere motivationen.

Specifikke nedslag er bl.a. følelser, personlighed og kreativitet. Sidstnævnte står for de fleste som en tåget proces, som er svær at styre og forudsige, men den kan i høj grad forstås som særlige hjerneprocesser, der optræder i en vis orden. Udforskningen af de processer og deres forudsætninger bliver nøglen til at kortlægge både de dagligdags faktorer, som spænder ben for kreativiteten, og de metoder vi kan bruge for at understøtte den på forskellig vis.

Opbygning:
Dagene vil indeholde nogle fortællende og forklarende oplæg, ligesom der vil være film, som knytter sig til temaet. Men meget vil udfolde sig i diskussionsbaserede sessioner, hvor der spilles ud med noget overraskende forskningsmæssig viden, som deltagerne kan bruge til at sætte personlige erfaringer, overvejelser og problemstillinger i spil. Gennem samtalen skyder vi os ind på og kommer vi rundt i de kroge, som er mest relevante for deltagerne.

Der bliver sammensat et undervisningsmateriale, som kan bruges både under og efter kurset.

1. Dag

kl. 10.00: Velkommen og bredtfavnende oplæg til ’hjernens tidsalder’
kl. 11.00: Genetic Me – hvordan vi bliver dem vi er (dokumentar af Pernille Rose Grønkjær)

kl. 12.00: Frokost

kl. 13.00: Diskussion efter filmen om samarbejdet mellem en filmskaber og en forsker
kl. 14.00: Følelser – hvor kommer de fra, og findes der overhovedet ren rationalitet?
kl. 15:00: Evolution – hvordan skriver den fjerne fortid sig ind i psyken
kl. 16.00: Tak for i dag

2. dag

kl. 10.00: Spørgsmål og eftertanker fra i går
kl. 10.30: Memento – et filmisk blik på erindring

kl. 12.00: Frokost

kl. 13.00: Hvad er kreativitet? Hvad får den til at gro, og hvad spænder ben
kl. 14.00: Kreativitet og psykisk skrøbelighed – hvordan en ’svaghed’ bliver ens styrke
kl. 15.00: Tak for i dag

Lone Frank er videnskabsjournalist, forfatter og ph.d i neurobiologi. I 2014 skrev hun dokumentaren Genetic Me som blev instrueret af instruktør Pernille Rose Grønkjær.

Courses