• Dansk
  • English

Regler for tilmelding

Tilmeldinger

Vi modtager mange tilmeldinger til vore kurser og kan derfor ikke garantere, at der altid er plads på det eller de kurser, der søges om deltagelse på.

Når vi optager kursister sker det ud fra følgende kriterier: Fagligt niveau og holdsammensætning.

Søger du om deltagelse på et kursus gennem jobcenter, kommune eller anden aktør, læs venligst informationer på Kulturministeriets hjemmeside om tilmelding og takstkatalog her: http://kum.dk/kulturpolitik/uddannelse-folkeoplysning-og-hoejskoler/uddannelse/takstkatalog/


Afmelding

Afmelding skal ske skriftligt til: efteruddannelsen@filmskolen.dk.

Efter modtagelse af e-mail fra efteruddannelsen om optagelse på kurset kan du afmelde dig uden beregning i efterfølgende 3 dage. Melder du afbud efter 3 dage fra modtagelse af e-mail om optagelse opkræves 50% af kursusafgiften, såfremt vi ikke kan erstatte din plads på kurset. Ved afmelding senere end 3 hverdage før kursusstart opkræves den fulde deltagerbetaling.

Ved sygdom refunderes deltagergebyret ved forevisning af lægeerklæring.


Deadline for indsendelse af ansøgninger

Ud for hvert kursus fremgår det hvornår der er deadline for indsendelse af ansøgninger. Ansøgere kan forvente svar indenfor en uge efter deadline. 

Datoen for betaling af deltagergebyr har ikke indflydelse på din tilmelding.

Hold venligst øje med at du modtager et svar fra os efter deadline, da afmeldingsreglerne er gældende, fra den dag vi sender svar ud om optag.

Har du spørgsmål kontakt os venligst på mail: efteruddannelsen@filmskolen.dk eller på tlf: 41 71 88 90.