• Dansk
  • English

Etik, Tænkning og Eksistens

For alle interesserede

To inspirationsdage i selskab med filosof Malene Trock Hempler, digter Søren Ulrik Thomsen, filminstruktør Christina Rosendahl og fotograf Jan Grarup

Malene Trock Hempler taler om den danske offentlighed – udfordringer og muligheder. Om Identitet og tænkning – med referencer til Hannah Arendts ”Ondskabens banalitet” og Søren Kierkegaards ”Eksistenstænkning”.

Og så vil hun samtale med Søren Ulrik Thomsen om tilblivelse og skabelse i kunstnerisk virke, med Christina Rosendahl om at fortælle om vold. Og særligt det at fortælle derom i offentlighed, på film. Hvilke menneskelige og etiske overvejelser bliver uvægerligt en del af arbejdsprocessen.  Hvilke tanker er eksistentielt væsentlige, når mennesker udsættes for overgreb og dette skal omsættes i et kunstnerisk udtryk og med Jan Grarup om at se og få andre til at se. Om at tro på betydningen af vidnesbyrd. Om forholdet mellem skønhed og gru. Om etik.

Programmet:
Lørdag d. 4. november
11.00 – 12.30 Filosof Malene Trock Hempler
12.30 – 13.30 Frokost
13.30 – 16.00 Digter Søren Ulrik Thomsen

Søndag d. 5. november
10.00 – 12.30 Filminstruktør Christina Rosendahl
12.30 – 13.30 Frokost
13.30 – 16.00 Fotograf Jan Grarup

Courses