• Dansk
  • English

Brain Works

En 2-dages Workshop

Efterspørger du nye redskaber dels til den kunstneriske proces, dels til ledelsesarbejde?

Kurset fokuserer på at give deltagerne viden om hjernen som nøgle til en dybere forståelse af vores psyke og adfærd og ikke mindst kreative udfoldelse. Du vil få en ny og radikal selvindsigt, som du kan bruge til at guide og forbedre din personlige kreative proces, men som også kan sættes i spil i forhold til at lede et kreativt samarbejde.

Dagene vil indeholde både klassiske oplæg med dialog, praktiske øvelser og mere diskussionsbaserede sessioner, hvor deltagernes personlige erfaringer, overvejelser og problemstillinger kommer i spil. Der bliver sammensat et relevant undervisningsmateriale, som bruges både under og efter kurset.

Ledetråden gennem hele kurset er erkendelsen; Du er din hjerne. Vi løfter motorhjelmen og kigger nærmere på mekanikken for at forstå de indbyggede tendenser og automatiske reaktioner, som vi ofte slet ikke lægger mærke til. Indsigt i hjernens behandling af følelser og rationalitet bliver indgang til kunne genkende egne tanke- og adfærdsmønstre, se kritisk på dem og forme dem bevidst. Der bliver blandt andet vægt på i højere grad at kunne styre opmærksomheden, regulere følelserne og kontrollere motivationen. Endelig ryddes der op i de gamle myter og sejlivede misforståelser om hjerne og psyke, som vi ofte slæber rundt på, og som nogle gange stiller sig i vejen for udvikling.

Et specifikt fokus er kreativitet. Begrebet står for de fleste som en tåget proces, som er svær at styre og forudsige, men den kan i høj grad forstås som særlige hjerneprocesser, der optræder i en vis orden. Udforskningen af de processer og deres forudsætninger bliver nøglen til at kortlægge både de dagligdags faktorer, som spænder ben for kreativiteten, og de metoder vi kan bruge for at understøtte den på forskellig vis. 

Der findes en underbygget og forklarlig sammenhæng mellem høj kreativitet og psykiske problemer som angst, depression og en følsom personlighedsstruktur. Vi belyser dette område, dels for at afmystificere de psykologiske udfordringer nogle deltagere måske oplever, dels for at diskutere, hvordan vanskeligheder både kan håndteres og ofte ligefrem bruges positivt i arbejde og værk.

Kreativitet i samarbejder er ikke bare summen af de enkeltes kreativitet, men bygger i høj grad på de strukturer, der er sat. Vi afdækker, hvordan man bedst organiserer samarbejder og organisationer for at optimere det kreative potentiale. Her indgår naturligvis principper for ledelse af kreative projekter.

Kurset er udviklet og tilrettelagt at Lone Frank. 

Lecturers

Lone Frank

Lone Frank er videnskabsjournalist, forfatter og ph.d i neurobiologi. I 2014 skrev hun dokumentaren Genetic Me som blev instrueret af instruktør Pernille Rose Grønkjær.

Courses

-

Seats:
16
Price:
1.200,00 kr.
Location:
Den Danske Filmskole
Theodor Christensens Plads 1
1437 København K
Course deadline:

General info

Seats:
16
Price:
1.200,00 kr.
Course deadline: